eyesOFsoul, teksty z lipca 2017 roku

14 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

pesymist(Ka)

ćwiczę silną wolę
na cztery
za­mykam się w sobie

bo prze­cież tak łatwo
zdołałeś mnie rozbroić
że znów muszę
ułożyć się w wierszach

by złapać oddech
w płucach
mam zakamarki
o których zapomniałam

wiesz? nie mam żalu
znam za­kończe­nie
każdej historii
która mnie czeka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 lipca 2017, 22:57

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie [...] — czytaj całość

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 22:30

dwu_znaczności

zbyt łat­wo jest mnie skusić
do złego

choć nie mam na imię Ewa
mog­li­byśmy się (za)tracić

ko­lej­nej nocy
(już nie chcę) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lipca 2017, 12:33

ziemia obiecana

chciałabym się rozłupać
roztrzaskać
rozwalić

w mak
drobny

by móc jeszcze kiedyś
poskładać się na nowo

wiesz? można wte­dy ułożyć sobie
inną drogę
i wpa­dając w kałużę
na­zywać ją domem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2017, 08:44

(...) z nieodzowności.

mu­sisz o mnie zapomnieć

bo we mnie wciąż
zbyt wiele końców
świata

niż życia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2017, 22:45

(...) zbyt wiele czerwonych świateł.

kiedy py­tasz o drogę
wśród tych prześcieradeł
jes­tem jedyną
do której tęskni się tyl­ko nocami

z de­finic­ji - mogłabym być
gdy­byś chciał mnie zatrzymać
cho­ciaż na chwilę
będę prawdziwa 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2017, 22:02

(...) jestem błędem.

jeśli wie­rzysz w miłość
od­puść

we mnie nie ma nic więcej
prócz bólu

który roz­sta­wia "nas" po kątach 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lipca 2017, 09:53

wrześniowa

wczo­raj miałam ba­bie la­to
wpląta­ne w warkocze
spójrz

to tu się wszys­tko zaczyna
od nitki
do kłębka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lipca 2017, 11:12

On(i)

to będzie bar­dzo krótki wiersz
o mężczyz­nach mo­jego życia

którzy nie istnieją 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 11:05

Nie nazwał mnie piękną

było we mnie zbyt wiele
brzyd­kich rzeczy

w których chciał
tak bar­dzo się zaczytać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 00:30

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty