eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2012 roku

10 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Szko­da słów, więc żałuję... w milczeniu. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 28 stycznia 2012, 17:21

Prościej

po­jawia się w terminie
o całe dzieciństwo za późno

i chce by ją kochać
bliżej

a prze­cież przes­tała być
prawdziwa 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 stycznia 2012, 18:57

Między nami

jej imię rdzewieje
gaśnie
sta­je się głuche
na kocham

i z końca
wy­pala blizny

za każdym razem
kiedy wracasz
wiotczeję

bo jesteś
bar­dziej dla nich


...na prośbę ~scarlett. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 22 stycznia 2012, 17:32

Uj­mij nim dotkniesz. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 stycznia 2012, 00:24

Za drzwiami

- Chciałem Cię tyl­ko uszczęśliwić.
- To wyjdź.
~shi ©


Cieniem w oczach
jesteś
źrenicą
co roz­rasta się przesadnie
i aż uwiera

próbuję wydrapać
myśli
obrazy
tych kil­ka dotknięć
ni­by chy­bionych

które na przekór
grzęzną
nie dając zieleni... 

wiersz • 15 stycznia 2012, 23:27

Naszym byłym zaw­sze po­win­niśmy życzyć szczęścia. Bo większe­go od te­go, które właśnie od­chodzi - nig­dy mieć nie będą. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 11 stycznia 2012, 20:32

Po niepewnym jutrze

Jest ta­ka godzina
która przez pal­ce przełazi
i snu­je pajęczynę

zbyt późno dostrzegam
odnóża cza­su

wwier­cają się łap­czy­wym oddechem
kiedy wycze­kuje mnie już tylko
da­ta z marmuru. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 10 stycznia 2012, 18:20

-.- --- ---- .- --/-.-. .. .

Gdy­bym tyl­ko ro­zumiała siebie bardziej
no­siłabym je w kieszeni
dumnie
nie zdradzając na­wet litery

by nikt nie mógł rozszyfrować
ja­kie wyrazy
od­bi­jają się w twoim spoj­rze­niu

lecz znów samotnie
po­nad ho­ryzont patrzę
i tęskno
wys­tu­kuję al­fa­bet Morse’a. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 9 stycznia 2012, 19:22

Kiedy kocham

Zaczy­nam w Twoim spojrzeniu
a później ciągnę się li­niami papilarnymi
po wnętrzu
i znikam

roz­pozna­jesz mnie na końcu
jak­bym była zaskoczeniem
że wciąż mam śmiałość
odzierać
cząstki siebie.

By taką wodą być... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 8 stycznia 2012, 17:08

Makijaż

Bywam
w ład­ny sposób
nieszczęśliwa,
gdy brodząc w tęczy
szarzeję.

Wiele barw
od­bi­ja się ode mnie,
przebrzmiewając
naz­byt szybko,
byś znów mógł... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 stycznia 2012, 22:24

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty