eyesOFsoul, teksty z września 2011 roku

19 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Naw­lecz mnie na siebie
a ukłuję każdego,
kto zechce nas przeciąć. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 30 września 2011, 01:36

Ja, margines

prze­padam przez siebie,
kiedy próbuję zed­rzeć się z bruku 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 września 2011, 01:38

Igła w stogu siana

Między us­ta­mi jest pustka
która gu­bi się na końcu języ­ka
już nie przy­lega do szpar
tyl­ko jak piasek ucieka przez pal­ce

nim zauważysz że nik­nie
nie będzie ta­ka sama

znów wy­pełni ci war­gi po brzegi
a ty zdra­piesz ją z siebie
rozumiejąc
za późno. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 27 września 2011, 13:00

Kropka nad i

Tyl­ko jeśli mnie zabijesz,
zdołasz kochać nad życie.

A wte­dy wszys­tko się skończy,
bo nie będę już nig­dy umierać.

To nie jest wca­le ta­kie trud­ne
pat­rzeć jak zni­ka się wśród żywych,
kiedy nie czuć krwi na dłoniach. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 września 2011, 11:03

Gubiąc autonomię, nie widzę siebie ani jednej

Tam głębo­ko czuję obie,
roz­rastają się,
władając przeb­rzmiałymi słowami,

chcą iść na ko­niec świata,
kiedy mam prob­lem z wyjściem po schodach,

są mi ta­kie bliskie
jak ja, ta niepodziel­na w lus­trze,
które pot­ra­fi widzieć tyl­ko skazę w tym, że żyje. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 września 2011, 20:01

Chwytamy się po omacku, niepewni swego

Ty­lu z nas nie wie którędy iść,
by z żeb­ra nie wyszła Ewa,
kiedy raj na ziemi
ciężko stworzyć we dwo­je.

Zdmuchu­jemy mgłę,
pijąc ko­lejną szkocką z lodem
w barze na ro­gu.

Później zbiera się już tyl­ko siebie,
zos­ta­wiając słony na­piwek
w ob­cych ramionach. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 września 2011, 18:11

Stojąc na przystanku

Wciąż ociekam ze spojrzeń,
które do­tykają mnie,
mimowolnie,
jak­bym na ich drodze
była tyl­ko przeszkodą.

Fakt, by­wam zamurowana,
kiedy dzwo­ni budzik
o czwar­tej jedenaście. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 września 2011, 20:46

Nawet słaby człowiek podnosi ciśnienie

Ja, to zam­knięty temat,
bo już nie pytasz
dlaczego,
a mnie cisza omi­ja sze­rokim łukiem.

Cza­sem widzę jak zmierza
za horyzont
i łzą ścieli tapczan
wciąż obżar­ty pustką. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 września 2011, 19:26

Wchodzę w ciebie

Widzę jak cisza boli,
roz­bi­jając o lus­tro spojrzenie,
które odłam­ka­mi wy­ciągasz
z kąci­ka oka.

Znów nie muszę tłumaczyć
przek­rwionych oczu,
bo wzrok ra­ni najgłośniej,
kiedy mówisz... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 20 września 2011, 19:28

Uciekające modlitwy

Bab­cia klęczy,
mówi:
Tak łat­wiej umierać.

Nie wierzę,
że wszys­cy święci
chcą mieć nas w opiece.

A ona im od lat wie­rzy
i pa­cior­ka­mi
ścieli so­bie trumnę. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 września 2011, 12:50

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty