eyesOFsoul

1503 teksty – auto­rem jest eyesOF­soul.

Nie można zna­leźć ko­goś, ko­go się nig­dy nie miało. Nig­dy nie zgubiło. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 sierpnia 2016, 19:41

bo.

kiedy nikt nie patrzy
błąkam się po wierszach
jak pies

nocą
można prze­biec cały świat

wszerz
i wzdłuż
tak wiele jest do po(z)wiedzenia

jeszcze 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 lipca 2016, 22:31

chciałabym.

być Ju­lią i umrzeć
z miłości
wiesz? to mogłoby być

ta­kie proste 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 lipca 2016, 12:04

To właśnie ty byłeś osobą, która napędzała mnie do działania. Chciałam mówić, pi­sać. Chciałam byś zna­lazł w słowach coś więcej niż za­rys his­to­rii. Chciałam byś chciał mnie od­kry­wać. Żebym stała się dla [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lipca 2016, 21:18

Tu i teraz

"Fa­ceci wca­le nie pot­rze­bują oca­lenia. To tyl­ko my, dur­ne ba­by, chce­my ich ura­tować. Tyl­ko przed kim? Lub przed czym? Jak oni sa­mi pot­ra­fią dać so­bie radę."
~ K.


- Ze mną nie miałabyś żadnej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 27 maja 2016, 21:13

Fragment (Bez tytułu) cz.1 o ile będą inne części

Myślę, że ona właśnie ta­ka była. Mogła spa­kować się w godzinę i wy­jechać. Rzu­cić wszys­tko. Nie myśleć, że ktoś może za nią zatęsknić. Pa­liła mos­ty - doszczętnie. Na­wet nie pat­rzyła za siebie. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 27 maja 2016, 10:52

Słowa to wiatr - wy­puszczo­ne, mogą tra­fić w niepo­wołane ręce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2016, 21:13

A ja chciałabym ko­muś opo­wie­dzieć, że mam się źle. Na Bo­ga! Źle. Że chce mi się płakać w po­duszkę i nie wyt­rzy­muję tej pres­ji. Że jeszcze chwi­la i będę tyl­ko puchem marnym, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 maja 2016, 22:01

minia.tura

to co nie za­bija -
roz­no­si w pył
po wszys­tkich częściach świata

weź się później
poz­bieraj w całość, człowieku

no nie da się,
nie da
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 maja 2016, 20:38

tabletka

(...) ile te­go trze­ba zeżreć żeby nie chcieć umrzeć?
~ Zeus


to od cze­go uciekam
to pęknięcia w skale,
których nikt nie chce dziś otulić

choćby słowem

mógłbyś zaz­naczyć, że jeszcze tu bywasz

i może tęsknisz?
za mną. sznur niedo­kończo­nych spraw.

za kwad­rans ósma -
ko­lej­na te­go roku. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 maja 2016, 21:22

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: [email protected] Odtwórz W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny http://www.youtube.com/watch?v=uteGVgn4Hkc Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiot.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 sierpnia 2016, 14:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

20 sierpnia 2016, 13:03zingela sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

19 sierpnia 2016, 14:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

18 sierpnia 2016, 22:35onejka sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 21:19Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 21:12eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 21:08Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 20:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]

17 sierpnia 2016, 20:06Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie można zna­leźć ko­goś, [...]