eyesOFsoul

1526 tekstów – auto­rem jest eyesOF­soul.

Od tęsknot ser­ce mi się przeziębia. 

myśl • dzisiaj, 21:06

Cza­sem pa­li się mos­ty, by choć og­rzać dłonie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • dzisiaj, 12:45

Prze­lewasz mi się z serca. 

myśl
zebrała 6 fiszek • dzisiaj, 06:52

za[s]powiedzi

jest już za późno

o osiem godzin
o całą noc

nieobecności 

wiersz
zebrał 11 fiszek • wczoraj, 21:20

Przyt­rafmy się sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • wczoraj, 19:23

Za­jesieńmy się ra­zem - tak dob­rze nam w ko­lorach.


for truman 

myśl
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 12:27

Nadzieja jest w gwiaz­dach. Spa­da. Trzas­ka. Nie zos­ta­wia śladu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 06:57

Wyk­racz mnie sobie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:41

Jes­teś me­lodią, co nu­ci się w ustach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 21:33

Przyt­ra­fiłeś mi się jak deszcz w naj­ciep­lej­szym dniu la­ta... i wciąż nie mogę o to­bie zapomnieć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 października 2016, 21:31

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: [email protected] Odtwórz W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny http://www.youtube.com/watch?v=uteGVgn4Hkc Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiot.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 21:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Czasem pa­li się mos­ty, [...]

dzisiaj, 21:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

dzisiaj, 19:53Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Czasem pa­li się mos­ty, [...]

dzisiaj, 18:57yestem sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

dzisiaj, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem pa­li się mos­ty, [...]

dzisiaj, 06:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st za[s]powiedzi

wczoraj, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Czasem ludzie pot­ra­fią nas [...]

wczoraj, 20:58eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:46Bóg - Wszys­tko sko­men­to­wał tek­st Przytrafmy się so­bie.