eyesOFsoul, teksty ulubionych autorów, strona 4

483 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz? 

cytat

Wszys­tkie mo­je sa­mobójstwa były nieudane.
Właści­wie wszys­tko było nieuda­ne: i życie, i samobójstwa. 

cytat

- A więc jes­tem wolny?
- Oczy­wiście, sko­ro nie jes­teś już nic wart. 

cytat

- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi. Można ją usunąć tyl­ko wraz z życiem. 

cytat

Nieuda­ne życie, trud­no... ale nieuda­ne sa­mobójstwa! Aż mi wstyd. 

cytat

Czas płynie po­woli, kiedy cze­ka się na odpowiedź. 

cytat

Masz tyl­ko jedną parę stóp [...] trze­ba o nie dbać. Jeżeli bu­ty cię uwierają, zmieniasz je. Stóp nie będziesz mógł zmienić! 

cytat

Na tym po­lega luk­sus [...] nicze­go na wys­ta­wie, nicze­go w skle­pie, wszys­tko w cenie. 

cytat

[...] Sek­wa­na uwiel­bia mos­ty, zu­pełnie jak ko­bieta, która prze­pada za bransoletkami. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu