eyesOFsoul, teksty z czerwca 2011 roku

29 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Lubię, gdy jesteś

Lu­bię myśleć,
że jes­teś obok
i od­garniasz mi
włosy z policzka.

I tak za­baw­nie
mrużysz oczy,
kiedy na Ciebie patrzę.

Mówisz do mnie słońce
a ja promienieję
jak­bym faktycznie
miała coś z gwiazdy.

Tyl­ko cza­sem,
cza­sem się boję,
że spadnę.


Dawidowi 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 czerwca 2011, 00:02

Łączy nas to uczu­cie smut­ku, które gdzieś bar­dzo bar­dzo głębo­ko... zaw­sze jest do siebie podobne. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 29 czerwca 2011, 00:08

Świat ma już jej imię

Kiedy w końcu
ode mnie wyszedłeś,
mon­sun ul­gi
roz­kwitł ci w sercu.
Z nieuda­wanym uśmiechem
urucho­miłeś silnik,
mknąc do niej
tęczą zapomnienia.
Pocho­waliście mnie oboje,
świętując pogrzeb
lam­pką szampana.
A później ona
stanęła przed tobą naga.
Wpat­ry­wałam się
w jej wyg­ra­wero­wane ciało,
wciąż tkwiąc
w kąci­ku two­jego oka.

Bolało. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2011, 00:13

Ciężko jest mi się tłumaczyć, że jes­tem ba­ranem, sko­ro wi­dać czarną owcę. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 czerwca 2011, 10:50

Zepsułeś mnie

Byłam soczysta
i ta­ka nietknięta
nienadgryziona
be­zus­tannie swoja,

dziś jes­tem pusta
całkiem zamknięta
i robaczywa
a na­wet nie twoja. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 26 czerwca 2011, 01:06

Ojczym

Nie miej żalu,
że umy­wam ręce,
ślad two­jego dotyku
wy­pala wciąż rany.

Po raz kolejny
skrwa­wiłam pościel,
choć prosiłam,
żebyś nie wchodził.

Pokój jest pełen
nieza­powie­dzianej pustki,
która wy­pełnia serce
aż po brze­gi duszy.

Gdy tyl­ko... przychodzisz. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 25 czerwca 2011, 00:18

Napsuta krew

Za­lazłeś mi za skórę
więc biorę wszystko.
Ten kwaśny łyk
w nie moim kubku
i czer­wo­ny ślad na szyi.
I te oczy nienawistne,
że jes­tem już inna
ta­ka wyobcowana,
bo tyl­ko twoja...
Je też wezmę ze sobą.
Za­biorę też szuflady
ze zdjęciami bez nas,
by mieć śla­dy nieobecności,
gdy­bym chciała wrócić.
A kiedyś po prostu
naos­trzę nóż
i pop­rze­cinam się cała,
byś mógł swo­bod­nie wypłynąć. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 czerwca 2011, 00:01

Jak kamień w wodę

Mówią: - Ma ser­ce z ka­mienia. Nie pot­ra­fi kochać. - Nikt jed­nak nie przy­puszcza, że jest jak ka­mień. Ciągle prze­suwa­na. Po­pycha­na z kąta w kąt. Wta­pia się w tłum nic niez­naczących ludzi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 23 czerwca 2011, 00:04

Cza­sami... nie dzielą la­ta świet­lne, na­wet gdy ki­lometrów spo­ro. Dzieli tyl­ko kil­ka słów, które są przed nami. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 czerwca 2011, 00:23

Z czaszką na dłoni

Chodziłam po twoim mózgu
jak archeolog,
szu­kając ram przeszłości.
Próbo­wałam być lepsza,
bu­dując siebie,
dzięki wy­kopa­lis­kom ideałów.
Spędziłam godziny
na bab­ra­niu się w szczątkach
i układa­niu szkieletu...
Aż w końcu wyszłam przez ucho,
ot­rze­pując się z kurzu.

A ty tyl­ko zdzi­wiłeś się,
że siedząc ci ty­le cza­su w głowie
wciąż nie odkryłam
jak bar­dzo mnie kochasz. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 czerwca 2011, 13:10

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.