eyesOFsoul, teksty z grudnia 2009 roku

30 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Op­la­ta mnie swym spoj­rze­niem niczym pajęczą ni­cią, tkaną przez la­ta zaufa­niem i bez­gra­niczną miłością. I choć kłótnie roz­dzierają, uciułany splot - jej ser­ce zaw­sze znaj­dzie kłębki wiary i nadziei, by nap­ra­wić ro­zer­waną pajęczynę.
- Kocham cię, mamo... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 grudnia 2009, 18:58

Nie lu­bię ich wy­gody. Is­totne jest dla mnie, by nie zat­ra­cić siebie w stadzie fałszy­wych hien. Nie chcę zgu­bić tam swej szczerości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 grudnia 2009, 17:36

Był naj­droższy, bo bezcenny. 

aforyzm
zebrał 119 fiszek • 29 grudnia 2009, 13:21

Był tak pew­ny siebie, jak gdy­by miał Asy w ręka­wie. A on po pros­tu znał swoją wartość... 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 grudnia 2009, 12:52

Kiedy pod­chodzę do ok­na, wpat­rując się w światła jadących sa­mochodów, mam jed­no prag­nienie... Wrócić na swo­je Zielo­ne Wzgórze. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 grudnia 2009, 20:44

Mówisz, że wielu z nich jej nie ro­zumiało. A ty ją ro­zumiałeś?
Nig­dy nie miałeś dla niej cza­su. Chciała z tobą po­roz­ma­wiać, a ty zby­wałeś ją swoim „później”, które nig­dy nie nastąpiło. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 grudnia 2009, 20:07

Położyła się na brzuchu, wpat­rując się zam­glo­nymi ocza­mi gdzieś w od­dal. On zwin­nie, pal­ca­mi, a po­tem całymi dłońmi zaczął ma­sować jej na­gie ple­cy. Od szyi pod włosa­mi, po ra­miona. Okrążył pal­ca­mi łopatki... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 grudnia 2009, 15:18

Wierzą, że idąc łukiem tęczy, dojdą do nieba... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 grudnia 2009, 11:22

Po­ciąg z Biel­ska wy­ruszał dokład­nie o 14:32. Miała jeszcze 18 mi­nut. Po raz os­tatni spoj­rzała na to mias­to. Urok­li­we nocą. A ta­kie smut­ne za dnia. - Pew­nie już tu nie wrócę. - [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2009, 13:52

Cza­sem... Cza­sem po pros­tu chciałaby uciec i być jak ten zbieg oko­liczności. Przy­pad­kiem szczęśliwy. 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 21 grudnia 2009, 21:46

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.