eyesOFsoul, teksty z grudnia 2010 roku

27 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ślepy na cud

Szu­kasz spokoju
i głosu z nieba
a w sza­rym znoju
o trochę chleba

pro­si staruszka
żeb­rząc o pomoc
lecz ty do łóżka
śpie­szysz się na noc

uni­kasz wzroku
spuszczasz w dół głowę
i jak co roku
war­czysz odmowę

wtem Bóg z nią ginie
dając ci spokój
cud znów cię minie
będąc u boku.Nie bądźmy w nad­chodzącym 2011 Ro­ku śle­pi na cu­da, i głusi na głos z niebios... Hap­py New Year! 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 31 grudnia 2010, 14:26

Pa­nuje diabeł, kiedy człowiek jest z nim na ty. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 29 grudnia 2010, 21:37

Raczej... jest mniej zdecydowane. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 28 grudnia 2010, 16:30

Wśród kłam­stw naj­większą wagę będzie mieć naj­mniej­sze kłamstewko. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 grudnia 2010, 16:24

Nie po­suniesz się bar­dziej, idąc za daleko... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 grudnia 2010, 15:12

Niektóre ubyt­ki za­pełnić może tyl­ko ciepło dru­giego człowieka. * 

myśl
zebrała 73 fiszki • 23 grudnia 2010, 17:27

Niez­nośna ko­bieta roz­niesie mężczyznę, us­ta­wiając go po kątach. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:34

Pożąda­nie znaj­dując na­gość, gu­bi zawstydzenie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 21 grudnia 2010, 18:32

Zaz­drość przysłaniając oczy, od­kry­wa nasze słabości. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 grudnia 2010, 18:29

Bo­gaci Ci, którzy majątek trwo­nią w jed­nym sercu. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 19 grudnia 2010, 14:45

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 09:04eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

27 sierpnia 2018, 20:22mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

26 lipca 2018, 05:32Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

17 lipca 2018, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

15 lipca 2018, 22:16yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

15 lipca 2018, 19:54eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (***) kiedyś była in­na

15 lipca 2018, 00:09.Rodia sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

14 lipca 2018, 10:16sprajtka sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]