eyesOFsoul, teksty z grudnia 2011 roku

13 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Sa­mot­ność jest wte­dy, kiedy na­wet pech już nie chce cię prześladować. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 grudnia 2011, 13:59

Oddycham

Wiesz? Po­siadam wnętrze.
Kiedyś było w nim pusto,
szaro...
Na­wet liście nie do­dały kolorytu
pustyni.
Mu­siałam roz­ciągać słowa -
do granic,
by choć na chwilę
zatuszować
blizny.

Dziś zbieram tam ciepłe spojrzenia
i w bruzdach
ko­pię głębiej,
by wszys­tko zmieścić.[Os­tatnio jest mi le­piej. Dziękuję.]
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 22 grudnia 2011, 18:31

Don Kichot w spódnicy

Kub­ki smakowe
wy­pełnione po brze­gi tobą
za­pijam kawą.

Po­mimo to
czuję obecność,
która obi­ja się o ściany.

Na nich cień
dru­kuje imię z końca języka.

A ja wciąż próbuję wal­czyć ze słońcem. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 grudnia 2011, 11:11

Przy­bici... rdzewieją. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 19 grudnia 2011, 11:12

Dymny dotyk

Nie umiera - ob­ce ciepło
zaz­na­jomione ze skórą
grzęźnie alu­zyj­nie w płucach.

Mi­mo to pot­ra­fisz roz­poznać
wy­razy twarzy, które przetrzymują.

Dziw­nie tak -
od­no­sić wrażenie,
nie wiedząc dokąd. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 grudnia 2011, 16:41

A może tęsknisz za mną?

Zliczałeś wyk­ropko­wane słowa na skórze
nasączo­ne tobą były skończo­ne jak ja
kiedy roz­sta­liśmy się po raz pier­wszy

jeszcze wte­dy uczyłeś mnie al­fa­betu Braille'a
i mówiłeś że za kur­tyną spoj­rze­nie widzi więcej

dziś słychać już tyl­ko zduszo­ny dźwięk wy­biera­nego nu­meru
bo wciąż nie odbierasz.in­spi­red by PIH (Spóźnieni kochankowie) 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 14 grudnia 2011, 17:50

Imponderabilia*

Cały jes­teś oddechem
tak dosadnym
że aż niezbędnym

i kiedy prze­nikasz przez palce
przeźroczysty
tyl­ko od­czu­cie da­je znać
jak moc­no tkwisz
wewnątrz

a ja pochłaniam
każdy kęs
by jeszcze raz zgu­bić się w Tobie. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 13 grudnia 2011, 17:41

Żeby tam na górze
ugi­nali się przed twoim życiem -
mu­sisz wstać... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 grudnia 2011, 19:36

Jesteś ze mną, bo jesteś? Oddychasz z przyzwyczajenia? Baw mnie...

Pra­wie zapominam,
ile pla­net udało nam się zdobyć,
wędrując za cieniami z dłoni
po na­gich ciałach.

Znów biorę od­dech -
je­den z tych lżejszych,
który nad­mier­nie nie dławi oczu,
kiedy nieobec­ność do­tyka czulej
niż Ty, wychodząc.[Ty­tuł: pa­raf­ra­za - zapożyczona]
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 9 grudnia 2011, 19:54

A-moll

Krzy­wiz­ny na dłoniach
nie pro­wadzą do ra­ju
a mi­mo tego
za­cis­kam pięści

na­wet to ci nie przeszkadza
i od­pi­nasz pier­wszy guzik. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 6 grudnia 2011, 12:08

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.