eyesOFsoul, teksty z grudnia 2017 roku

1 tekst z grud­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

czwar­tek, 21.12.2017

Wiel­ki­mi kro­kami zbliżają się Święta Bożego Na­rodze­nia. Ra­dio już od kil­ku­nas­tu dni męczy mo­je uszy zna­nymi dźwięka­mi "Last Chris­tmas". A skle­py osza­lały z bil­lboar­da­mi do­noszący­mi o ko­lej­nych świątecznych wyp­rze­dażach. Życzę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 grudnia 2017, 22:14

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 16:43eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Tryb awa­ryj­ny

wczoraj, 23:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wyzwanie

wczoraj, 14:56yestem sko­men­to­wał tek­st *** (świat to coś [...]

22 lutego 2018, 22:00eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

22 lutego 2018, 21:53eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st *** (świat to coś [...]

19 lutego 2018, 15:50carolyna sko­men­to­wał tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

18 lutego 2018, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

17 lutego 2018, 22:55RozaR sko­men­to­wał tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

16 lutego 2018, 23:28eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

12 stycznia 2018, 21:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera