eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2012 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

W liczbie mnogiej

ja, zdaw­ko­wo, cho­ciaż częściej od rzeczy,
parzyście bez kawy
a z duszą na ramieniu
i tyl­ko drży we mnie cały fragment,
w którym nie zdołałam się pomieścić

idę aleją wierszy,
wciąż zbyt białych,
by były czarne

między li­tera­mi jes­tem razem,
mi­mo że z osob­na piszę 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 kwietnia 2012, 12:43

Jest we mnie zbyt wiele początków, które się nie kończą. 

myśl dnia z 12 sierpnia 2014 roku
zebrała 97 fiszek • 24 kwietnia 2012, 17:59

Co mnie spa­la, nie od­da­je ciepła.


in­spi­re ~anomalia 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 kwietnia 2012, 18:28

Nie wiem, ile jest we mnie szcze­lin. Cza­sem na­wet ja nie zdaję so­bie spra­wy, gdzie i jak głębo­kie mogą być. Ale jeśli znaj­dziesz choć jedną, proszę... Nie zas­ta­nawiaj się, jak pow­stała. Tyl­ko na wskroś ją wy­pełnij, żebym już nig­dy nie pękła tak znienacka. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 kwietnia 2012, 17:07

Popękało to wszystko

muszę z cza­sem odejść
zat­ra­cić siebie
wyt­rychem
złamać bariery
wy­pełnione przez słowa
choć nie wiem
może wciąż zbyt prosto
bywam

po­za wszystkim
nie jestem
sama
uśmie­cham się głośno
do bez­drożnych
przestrzeni
ja­kie pozostają
za drzwiami

i brudzę
ko­lej­ne stro­ny
mi­mo że wśród li­ter
znam tyl­ko początki 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 kwietnia 2012, 00:11

Muszę roz­trzas­kać się i roz­sy­pać, by zgu­bić prze­paść, której nie pot­ra­fię te­raz w so­bie przeskoczyć... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 kwietnia 2012, 06:52

Żyć, ale tak... by choć jed­na oso­ba chciała iść moimi śladami. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 kwietnia 2012, 10:23

Muszę wyjść z życia, w którym ciągle mnie nie ma. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 kwietnia 2012, 11:32

***

Nasze dłonie chwy­tają się zbyt często... i wciąż gu­bią ciepło.

spróbuję za­tem nie wychodzić poza
os­chłość w wersach
niepow­tarzal­nie pot­ra­fi trącać

prze­ciw­ne bieguny
rozkładają ogień 

wiersz • 10 kwietnia 2012, 09:12

Nasze dłonie chwy­tają się zbyt często... i wciąż gu­bią ciepło.


za przyz­wo­leniem R. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 kwietnia 2012, 09:35

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.