eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2017 roku

2 teksty z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

zazębienia

po­za sobą mam tyl­ko ramę
- płaszczyznę wklęsłą - 
do której nie da się już przylepić
żad­ne­go spojrzenia

a wciąż co ra­no
tym nieobec­nym wzorkiem
pow­tarzasz mi że kochasz

ale nie wiem już jak można kochać
tak bar­dzo tęsknie
jak ty

do ko­goś innego 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 kwietnia 2017, 21:25

prz(E)kleństwo

nad prze­paścią ust *
jest jeszcze szan­sa
że się wycofasz

że miłość to do­piero początek
że są gor­sze nie­szczęścia na świecie

niż ja* by truman 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2017, 21:30

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 czerwca 2018, 10:04.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

8 czerwca 2018, 09:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

21 maja 2018, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 19:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 14:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

20 maja 2018, 12:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 11:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]