eyesOFsoul, teksty z lipca 2017 roku

14 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

pesymist(Ka)

ćwiczę silną wolę
na cztery
za­mykam się w sobie

bo prze­cież tak łatwo
zdołałeś mnie rozbroić
że znów muszę
ułożyć się w wierszach

by złapać oddech
w płucach
mam zakamarki
o których zapomniałam

wiesz? nie mam żalu
znam za­kończe­nie
każdej historii
która mnie czeka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 lipca 2017, 20:57

Nie da się przejść przez życie sa­mot­nie. Można. Oczy­wiście, że można po­lubić pus­te łóżko. Można pi­jać sa­mot­nie kawę. Można otaczać się przy­jaciółmi. Można chodzić na siłow­nię o 23:00, bo w su­mie nie [...] — czytaj całość

myśl dnia z 2 sierpnia 2017 roku
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2017, 20:30

dwu_znaczności

zbyt łat­wo jest mnie skusić
do złego

choć nie mam na imię Ewa
mog­li­byśmy się (za)tracić

ko­lej­nej nocy
(już nie chcę) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lipca 2017, 10:33

ziemia obiecana

chciałabym się rozłupać
roztrzaskać
rozwalić

w mak
drobny

by móc jeszcze kiedyś
poskładać się na nowo

wiesz? można wte­dy ułożyć sobie
inną drogę
i wpa­dając w kałużę
na­zywać ją domem. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2017, 06:44

(...) z nieodzowności.

mu­sisz o mnie zapomnieć

bo we mnie wciąż
zbyt wiele końców
świata

niż życia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 lipca 2017, 20:45

(...) zbyt wiele czerwonych świateł.

kiedy py­tasz o drogę
wśród tych prześcieradeł
jes­tem jedyną
do której tęskni się tyl­ko nocami

z de­finic­ji - mogłabym być
gdy­byś chciał mnie zatrzymać
cho­ciaż na chwilę
będę prawdziwa 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2017, 20:02

(...) jestem błędem.

jeśli wie­rzysz w miłość
od­puść

we mnie nie ma nic więcej
prócz bólu

który roz­sta­wia "nas" po kątach 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lipca 2017, 07:53

wrześniowa

wczo­raj miałam ba­bie la­to
wpląta­ne w warkocze
spójrz

to tu się wszys­tko zaczyna
od nitki
do kłębka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 lipca 2017, 09:12

On(i)

to będzie bar­dzo krótki wiersz
o mężczyz­nach mo­jego życia

którzy nie istnieją 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lipca 2017, 09:05

Nie nazwał mnie piękną

było we mnie zbyt wiele
brzyd­kich rzeczy

w których chciał
tak bar­dzo się zaczytać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2017, 22:30

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na