eyesOFsoul, teksty z listopada 2011 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Skrzydła naj­częściej od­bi­jają się w oczach... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 listopada 2011, 18:40

Wyalienowani

Wrzeszczące ekrany
zastępują obecność
i rozwalają
na kil­ka części
mnie,
Ciebie...

Oni.
In­ter­pre­tują każdą kropkę
myśląc,
że ma znaczenie
większe
niż pustosłowie,
kiedy stoję obok
i do­tykam oddechem.

---

[A Ty wiesz,
że śred­nik mruga?
Też nie wiedziałam.
Ciągle się uczę...] 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 listopada 2011, 10:55

Nieposłuszne spojrzenie

Sa­mot­ność wwier­ca się w żebra
i wi­si niedopatrzeniem
chcąc, by ktoś objął przez chwilę
wątłość ra­mion
tak cichych,
że na­wet jeśli by je przerwać
wciąż będą płynąć,
zat­ru­wając świadomość
głuchym...
Jestem. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 22 listopada 2011, 12:19

Obejmując drzewo

Po­dob­no zgu­biłam skrzydła,
opa­dając jesiennie,
by na ziemi grzeszyć.

Rdze­wieję na samą myśl,
że i ob­licze mam inne,
bar­dziej zniek­ształco­ne.

Ale proszę... roz­poznaj mnie
w ko­lory­cie tłumu,
kiedy znów wto­pię się w siebie. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 listopada 2011, 17:42

Kiełkujące ziarenko piasku

Chodź, opo­wiem ci o bliznach
wy­rytych w kamieniu,
które nikną
wy­palo­ne w czasie,
lecz nie roz­my­wają się w widoczności.

Po­pat­rz. Tu jeszcze krwawię,
żyjąc...
Wciąż tobą.
Zaszy­tym wewnątrz.

Częściowo na­wet udaję,
że nig­dy nie byłeś
pustynią,
na ja­kiej przyszło mi błądzić.

Ale tęskno­ta wyg­ry­za otwory
i pełza po tęczy.
Już wte­dy wiem.
Bo za­tyka w pół od­dechu,
bijąc po oczach...

Więc zag­raj na mnie os­tatni raz,
nim stanę się twoją fatamorganą.*
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 19 listopada 2011, 16:32

Jestem Julią. Mam lat tysiąc - żyję...

Poz­na­jesz mnie po ruchu rzęs
kiedy to przy­lega do końcówek
i w takt wiat­ru wychy­la się do granic
żebym mogła poczuć dosadniej

pada

na­wet w duszy ktoś stu­ka młotkiem
uszczel­niając dachówki.* ty­tuł: fragm. z wier­sza Ha­liny Poświatowskiej 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 listopada 2011, 16:12

Cyrograf

Dziw­ne, tak łat­wo zapomnieć,
że krzyw­da no­si znamię
nasze­go imienia,
choć nie wi­dać jej na­wet wtedy,
gdy wy­pełza z końca korytarza,
od­bi­jając się o lustro.

Siebie ścis­ka się w dłoni,
jak­by można było od­puścić wi­ny ...
Przez palce.
Z mo­nolo­giem na ustach.

[Ale zmar­twię Cię.
Wszys­tko, co zos­tało puszczo­ne w ruch
wraca.] 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2011, 19:55

Spróbuj sku­pić się na mnie,
kiedy jes­tem rozproszona
i pa­dam wszędzie tam,
gdzie wiatr milknie... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 8 listopada 2011, 12:20

Odruch bezwarunkowy niewerbalny

Cudze po­wieki opuszczają siebie
tuż po ot­warciu
os­tenta­cyj­nie wychodzą
poz­wa­lając chłonąć mi­liony obrazów

na dzień dob­ry spoj­rze­nie us­ta­wione jest
ste­reofo­nicznie
i fo­tog­ra­fuje dźwięki

a później wie­sza zdjęcia
na pięcioli­nii duszy

nie jes­teś malarzem
ale tak mi graj
bym za­gubiła się w tobie
po zawsze. 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 7 listopada 2011, 10:24

Prześwietlone twarze

Zam­knięci w pudle
w pikselach
z głosem za­wie­szo­nym w przes­trze­ni
tną dystans
na wyciągnięcie
choć dłoń znów za krótka

też patrzę
słucham
sączę
włączam wyobraźnię
i na­wet cza­sem myślę
że jesteś
obok

więc do­tykam językiem
cyfr
tak bar­dzo twoich
wciąż zawiedziona
nieczuciem. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 3 listopada 2011, 11:29

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.