eyesOFsoul, teksty z lutego 2011 roku

15 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Znów cię rozbiorę

Dzi­siaj mów do mnie... kochanie,
bo za chwilę zrzucę z ciebie ubranie.

De­likat­nie po­ruszę biodrami
i zawładnę twoimi zmysłami.
Uniesiemy się w czasoprzestrzeni
w na­miętnej ek­sta­zie połączeni.

Po­dejdź... nie mówiąc nic więcej,
do­tykaj mnie śmielej... więcej, prędzej.

Nie przej­muj się guzikami
ten etap już jest za nami.
Chodź, po ut­ra­cone szczyty,
i ty, jak ja, bądź znów syty. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 lutego 2011, 16:29

Ci, co są jej war­ci... zaz­wyczaj nie przy­kuwają uwagi. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 18 lutego 2011, 18:57

Ot co

Ser­ca sku­te lodem,
szczycą się wolnością.
Ogar­nięci chłodem,
wal­czą z niestałością.

W kaj­da­nach przez życie -
z tym ciężkim brzemieniem...
Kochać chcą, choć skrycie,
uczu­cie - uśmie­rze­niem.

Nies­tałość wygrywa,
gdy zmienia się partnera.
Miłość tu przegrywa,
bo prze­cież jest nieszczera! 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 lutego 2011, 18:33

To, że ktoś ma ot­warte ra­miona, nie oz­nacza, że wpuści nas w swo­je objęcia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 15 lutego 2011, 15:31

Cza­sami le­piej nie być, niż być obojętnym. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 14 lutego 2011, 16:14

Będąc lalką

Pocze­kaj aż zam­knę serce
i wyrzucę wszys­tkie klucze...
Wte­dy nie zra­nisz mnie więcej,
już więcej się nie zasmucę.

Nie zasnę wtu­lona w poduszkę,
cze­kając na twe objęcia.
Nie będę już płakać po nocach
oglądając nasze zdjęcia.

Pocze­kaj jeszcze chwileczkę!
Za­biję wszel­kie uczucia...
Zos­tanę znów marionetką.
Za­baweczką do zepsucia. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 13 lutego 2011, 08:31

Ma­nipu­lato­rom wiele uchodzi płazem, a prze­cież to ga­dy bez ja­kiego­kol­wiek kręgosłupa! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 lutego 2011, 15:27

Porządek przys­parza za­mie­sza­nia, kiedy człowiek od­najdu­je się tyl­ko w chaosie...for ~lebo 

myśl
zebrała 62 fiszki • 10 lutego 2011, 15:59

Nie na­sycisz człowieka, kar­miąc go pus­ty­mi słowami. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 9 lutego 2011, 22:54

Naj­trud­niej ut­rzy­mać uśmiech, który nic nas nie kosztuje...


in­spi­red by Onufry 

myśl
zebrała 66 fiszek • 8 lutego 2011, 15:43

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.