eyesOFsoul, teksty z maja 2011 roku

26 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ochładzasz swoim ciepłem, kiedy jes­teś nieobec­ny, trzy­mając mnie za rękę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 31 maja 2011, 12:47

Wy­korzys­tując słowa, nie gwałć ich znaczenia. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 30 maja 2011, 18:35

Są i ta­cy ludzie, od­da­leni od nas o czte­rys­ta ki­lometrów, a mi­mo to ich bu­dujące słowa fun­da­men­tują uśmiech na twarzy. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 29 maja 2011, 15:17

Face(Boga)

Wczo­raj była burza,
pioru­ny trzas­kały jak flesze
a mi wy­dawało się,
że Bóg ma apa­rat w ręce,

świat nag­le za­marł w bezruchu,
jak­by po­zując Stwórcy
a ludzie, niewier­ni, bez grzechu,
cze­kali aż skończy się chmurzyć,

prąd wy­siadł i ciem­ność nastała,
diabeł znów wyszedł z ukrycia,
usiadł so­bie na parapecie,
pat­rząc jak to pot­ra­fi ba­wić się elita. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 maja 2011, 13:58

Twar­da sztuka
Połamiesz so­bie zęby, próbując ją rozgryźć. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 27 maja 2011, 16:22

Cóż z te­go, że mnie roz­pa­lisz... Sko­ro nie pot­ra­fisz ut­rzy­mać płomienia. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 maja 2011, 20:00

Zaw­sze można tra­fić na swój szczęśli­wy nu­merek... w łóżku. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 maja 2011, 14:27

Zdarza się jed­nak spot­kać człowieka, który uderzy nas swoimi uczu­ciami. Ta­kim... pra­wym sier­po­wym. Pros­to w serce. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 maja 2011, 19:01

Roz­wiązłość krępu­je serca. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 maja 2011, 13:02

Ze mną, ale beze mnie

Pat­rzyłeś na nią
jak­by naga,
ze złama­nym skrzydłem
właśnie spa­dała z nieba.
Widziałam,
jak przem­knął uśmiech
na two­jej twarzy,
kiedy na ciebie przelotnie
spojrzała.
Nie trzy­małam dłoni
na two­jej piersi
a mi­mo to czułam
jak tętno ci przyspiesza.
Zadrżałam...
Przy­tuliłeś mnie,
sądząc, że to z zimna,
a ja odczułam
twoją ciepłą
nieobecność. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 maja 2011, 10:32

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.