eyesOFsoul, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Heterogeniczność

Ty­tuł: - Bez tytułu


Nie ro­zumiem, co mnie w niej po­ciąga. Może to kwes­ta spoj­rze­nia, które za­wiesiło się na kil­ka se­kund, kiedy przechodziłem obok. A może to tyl­ko po­bożne życze­nie, jak wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 31 marca 2012, 12:50

Kiedy do­tykają słowa... pot­ra­fią wdepnąć w nas wy­raza­mi twarzy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 marca 2012, 17:11

Z szab­lonów naj­le­piej jest... wypadać. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 marca 2012, 17:53

Im dalej, tym coraz cichszy jest hałas*

by­wam przeźroczysta
kiedy kleją się do mnie godziny
spałęta­ne w niebycie
a ja z bra­ku
pot­ra­fię tyl­ko skreślić
siebie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 26 marca 2012, 16:58

***

Mógłbym spróbo­wać zak­ryć ból, wyj­mując z kie­sze­ni kil­ka uśmiechów, które kiedyś próbo­wałaś już rozkleić.


po wewnętrznej stro­nie powiek
jak­by bar­dziej... łzawo
prze­myka cień
zdar­ty z os­tatniego świtu
i głucho przytakuje
że mógłby być jeszcze szczęśliwy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 marca 2012, 11:10

Człowiek przez la­ta uczy się, jak za­pom­nieć o bra­ku ciepła dłoni, kiedy sa­mot­nie idzie na spa­cer. I ro­zumiesz... Przychodzi je­den dzień, jed­na chwi­la, cho­ler­ne mgnienie oka, kiedy ktoś prze­lot­nie dot­knie. Wiesz?! Tak nie­chcący, jak­by przy­pad­kiem i całkiem bez znacze­nia... A Ty znów roz­sy­pujesz się w pył, czując jak wiele przez ten czas straciłeś. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 20 marca 2012, 23:41

Spa­dam... tak cho­ler­nie, niebez­pie­cznie w dół, że nie mam już sił, i bez­radnie rozkładam ręce. I wiesz co? On wte­dy nag­le jest obok. Pat­rzę na niego i wiem, że pot­ra­fię la­tać. A prze­cież jeszcze chwilę te­mu na­wet nie wie­działam, że mam skrzydła. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 marca 2012, 14:53

Każdy ma swo­je jest, kiedy go nie ma... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 marca 2012, 18:36

Do­tykaj spoj­rze­niem... by ubierać mnie w miłość. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 marca 2012, 18:31

Trze­ba nam stać w miej­scu, by wiosen­nie zakwitnąć... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 marca 2012, 23:15

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: [email protected] W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.