eyesOFsoul, teksty z października 2015 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

tata zawsze chciał mieć syna

Nie płaczę, bo prze­cież "chłopa­ki nie płaczą".


mam więcej si­niaków niż łez
pus­ty­nia w oczach

wiesz? jest we mnie bar­dziej mężczyzna
niż ba­bie la­to. i to doskwiera
kiedy za­miast szpilek

używam śrubokrętu. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2015, 22:40

podwójne espresso

Księżniczki z za­pałka­mi budzą się w pus­tych mieszkaniach.

od wi­zyt jed­no­razo­wych mężczyzn
zos­tały smu­gi. deszcz w oczach.
tej no­cy os­tatnia pełnia. już nie będzie
ko­go wi­nić za niep­rzes­pa­ne noce.

roz­cza­rowa­nia. pękną w szwach
od imion, których nieje­den ka­len­darz
nie pot­ra­fiłby pomieścić.

a prze­cież przyjdą następni.
ze śla­dem po obrączce
scho­wanej w portfelu. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 30 października 2015, 20:29

Wyp­ru­te żyły zapętlają nam się wokół szyi... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 października 2015, 20:35

Z ludzi wychodzą smu­gi.


by G. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 października 2015, 19:32

Os­tatnie pod­ry­gi słońca budzą we mnie listopad. 

myśl dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 26 października 2015, 19:13

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na