eyesOFsoul, teksty z października 2017 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

nad kropką

nam?

wys­tar­czyło parę oddechów
i jed­no spoj­rze­nie rzucone
za siebie

by móc się roz­stać
nie trze­ba wybuchów

z cza­sem człowiek
roz­pa­da się niepostrzeżenie
led­wie go dotkniesz
led­wie muśniesz słowem

a je­go już nie ma
i nas nie ma
i ciebie
i mnie

[też] 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 października 2017, 11:36

Ludzie... wchodzą i wychodzą z nasze­go życia. Strasznie nie lu­bię te­go prze­ciągu, który od­czu­wa się po trzaśnięciu drzwi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 października 2017, 22:41

(wy)darcie

prawdopodobnie
na­leży się łudzić

że oprócz krzy­ku

wyj­dzie z nas
coś jeszcze 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 października 2017, 18:14

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 października 2017, 20:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st po części jes­tem za­mien­ny cała Ty 

9 października 2017, 22:26eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Poranieni deszczem

8 października 2017, 23:16Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 22:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 22:27yestem sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 20:40Evulka sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 20:39Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 18:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nad kropką

8 października 2017, 15:25eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nad kropką