eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2014 roku

11 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ludziom bra­ku­je serc, by kochać i woj­ny, by o tym pamiętać.

in­spi­re by Sam wiesz kto 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 sierpnia 2014, 20:39

marlboro

Ty­le dróg bu­dują, a nie ma, ku**wa, dokąd pójść.
— Jan Himilsbach

więc sie­dzi­my zamknięci
w pik­se­lach ro­zumiejąc się zerojedynkowo
bez przerwy

dla ra­ka płuc 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 sierpnia 2014, 11:22

Mogłabym wyjść. Uciec. Mieć w za­pasie ja­kieś drob­ne na bi­let i lo­dy. Pow­strzy­muje mnie jed­nak ten upor­czy­wy deszcz, który dud­ni o pa­rapet. Nie zro­zum mnie źle. Lu­bię deszcz. Lu­bię ska­kać w kałużach. Mieć mok­re włosy i pat­rzeć na siebie jak na roz­kapryszo­ne dziec­ko, które­mu ma­ma nie ku­piła ko­lej­ne­go li­zaka.

Tyl­ko dziś ja­koś tak zbyt sza­ro w mo­jej głowie. Zbyt ciemno. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 sierpnia 2014, 10:32

na "m"

o tym co jest między nami
mogę pi­sać w nieskończoność

a z po­zoru wi­dać tylko
dwa ko­ce
półmet­ro­wy od­stęp
i jeszcze większą kołdrę 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 sierpnia 2014, 14:37

iskra

jes­teś jak zi­mowy wieczór
- roz­mi­jamy się w drzwiach o zapałkę
by nie spłonąć

czym prędzej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2014, 15:39

małe "d"

są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą

i jes­teś ty jak znamię
nie pot­ra­fisz mnie o(d)puścić 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 sierpnia 2014, 09:44

Naj­szyb­ciej wychodzą mi ku*wy po przebudzeniu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2014, 18:40

pewna

z czasem
stałeś się po­dob­ny do wiatru

roz­wiewając we mnie
wszys­tkie wątpliwości 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 22 sierpnia 2014, 11:38

przekwitam

ze wszys­tkich przyjaciół
zos­tały drzewa
za­korze­nione po brze­gi palców

nie pot­ra­fią się ze mnie wyrwać 

wiersz dnia z 15 października 2014 roku
zebrał 47 fiszek • 21 sierpnia 2014, 19:05

Mogłabym chcieć urodzić się jeszcze raz. Ale kto wie, gdzie te­raz bym się znalazła? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 sierpnia 2014, 18:31

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.