eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2011 roku

22 teksty ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Głup­ko­wi... na­wet siedem żyć nie pomoże. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 31 stycznia 2011, 19:41

Gra­nica by­wa wspólna, a mi­mo to oddziela. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 stycznia 2011, 05:37

Cza­sami przeszłość gry­zie, dla­tego ma­my wiele śladów w sobie. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 stycznia 2011, 19:23

To diabłu za­leży, by Bóg istniał. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 stycznia 2011, 15:12

Nie mów, że był, gdy go pot­rze­bowałaś. Po­myśl, gdzie jest, gdy go te­raz potrzebujesz. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 stycznia 2011, 19:00

Sta­wiane prze­cin­ki ut­rudniają pos­ta­wienie krop­ki... w życiu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 25 stycznia 2011, 19:46

Kiedy tęskno­ta nas prze­pełnia, wy­lewa się łzami.In­spi­red by ~Sceptyk 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 stycznia 2011, 15:02

Naj­bar­dziej bo­li spoj­rze­nie ko­goś, kto chce... ale nie pot­ra­fi (po)kochać. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 stycznia 2011, 00:01

Pus­tka jest pełna tęsknoty. 

myśl dnia z 18 marca 2017 roku
zebrała 87 fiszek • 22 stycznia 2011, 09:53

Ser­ce pełne uczuć... świeci pus­tka­mi z braku. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 21 stycznia 2011, 20:34

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na