eyesOFsoul, teksty ze stycznia 2013 roku

24 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Znad filiżanki

twój świat mieści się w ob­wo­lucie
zbyt długich rzęs
na których wie­szasz gwiazdy

z nadzieją że spadną
by można było po­myśleć życze­nie


po­dob­no szczęściu trze­ba dopomóc 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2013, 10:08

Jak już będę go­towa się us­tatko­wać, ku­pię jacht.


in­spi­red by Lucashs 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 stycznia 2013, 12:29

Poez­ja to ob­raz, który można wpa­sować na jedną ze ścian w domu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 28 stycznia 2013, 18:17

U-grizzly. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 stycznia 2013, 17:32

Dziś Po­lak Po­lako­wi jest Niemcem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 stycznia 2013, 16:52

Ja posiadam pająka

jest jak śmierć w tym swoim rogu
do której nie zagląda nikt
kiedy nie ma pot­rze­by

snu­jemy się oboje
i to nas łączy
zain­spi­rował ~Paladin
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 stycznia 2013, 01:41

Baśnią z tysiąca i jednej nocy

mogłabym być choć jedną
w od­ległej galaktyce
z roz­dziel­czością o której
można po­wie­dzieć że jest
odpowiednia

by słyszeć wszystko
nie trze­ba mieć sze­roko otwartych

w tej chwi­li ru­tyno­wo powtarzam
Pre­sent Simple
i za każdym ra­zem gu­bię sukienki

mam na so­bie męską koszulę

kiedy on jest słowem
w przy­pad­ko­wej książce

ja wciąż się staję 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 stycznia 2013, 12:17

W tym całym byciu jestem kropką

/cy­nicznie z filozofią/

we wszechświecie nie ma nic ponad
różne miary biorą się ze względności
o której mówią wiel­cy uczeni

je­den sie­dział w beczce
coś brał
w tam­tych cza­sach mu­siało istnieć
to co dziś da­je ko­pa scenarzystom
dob­rych filmów

ry­je psychikę no­wa filozofia
by za­mie­szkać na dnie
choćby fi­liżanek miało zabraknąć

zamówię kolejną

kawę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 22 stycznia 2013, 14:17

Twoje oczy znaczą więcej niż moje

nie wiem skąd przypuszczenie
że jest w tym przelotność
to minie
nie zauważy
nikt nie będzie tęsknić

ale gdy się staje
do­ras­tam do spóźnień
i nie pędzę

do ko­lej­ne­go wschodu
zos­ta­je kil­ka godzin

a ja gasnę jak­bym nigdy
nie miała być - Jolene*

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 20 stycznia 2013, 18:26

Jeśli wpół

to drogi
bo tam gdzie jestem
wi­dać tyl­ko paz­no­kieć na niebie
na którym kołyszą się cudze sny

jak pol­ne kwiaty

zry­wam na wiosnę
by wiatr ich nie uśpił


/4:44, przytul/ 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 stycznia 2013, 00:04

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.