eyesOFsoul, teksty z września 2011 roku

20 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Możesz zdzierać ze mnie skórę, ale te­go co mam wewnątrz... nig­dy nie dostaniesz. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 września 2011, 22:48

Naw­lecz mnie na siebie
a ukłuję każdego,
kto zechce nas przeciąć. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 29 września 2011, 23:36

Ja, margines

prze­padam przez siebie,
kiedy próbuję zed­rzeć się z bruku 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 września 2011, 23:38

Igła w stogu siana

Między us­ta­mi jest pustka
która gu­bi się na końcu języ­ka
już nie przy­lega do szpar
tyl­ko jak piasek ucieka przez pal­ce

nim zauważysz że nik­nie
nie będzie ta­ka sama

znów wy­pełni ci war­gi po brzegi
a ty zdra­piesz ją z siebie
rozumiejąc
za późno. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 27 września 2011, 11:00

Kropka nad i

Tyl­ko jeśli mnie zabijesz,
zdołasz kochać nad życie.

A wte­dy wszys­tko się skończy,
bo nie będę już nig­dy umierać.

To nie jest wca­le ta­kie trud­ne
pat­rzeć jak zni­ka się wśród żywych,
kiedy nie czuć krwi na dłoniach. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 września 2011, 09:03

Gubiąc autonomię, nie widzę siebie ani jednej

Tam głębo­ko czuję obie,
roz­rastają się,
władając przeb­rzmiałymi słowami,

chcą iść na ko­niec świata,
kiedy mam prob­lem z wyjściem po schodach,

są mi ta­kie bliskie
jak ja, ta niepodziel­na w lus­trze,
które pot­ra­fi widzieć tyl­ko skazę w tym, że żyje. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 września 2011, 18:01

Chwytamy się po omacku, niepewni swego

Ty­lu z nas nie wie którędy iść,
by z żeb­ra nie wyszła Ewa,
kiedy raj na ziemi
ciężko stworzyć we dwo­je.

Zdmuchu­jemy mgłę,
pijąc ko­lejną szkocką z lodem
w barze na ro­gu.

Później zbiera się już tyl­ko siebie,
zos­ta­wiając słony na­piwek
w ob­cych ramionach. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 września 2011, 16:11

Stojąc na przystanku

Wciąż ociekam ze spojrzeń,
które do­tykają mnie,
mimowolnie,
jak­bym na ich drodze
była tyl­ko przeszkodą.

Fakt, by­wam zamurowana,
kiedy dzwo­ni budzik
o czwar­tej jedenaście. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 września 2011, 18:46

Nawet słaby człowiek podnosi ciśnienie

Ja, to zam­knięty temat,
bo już nie pytasz
dlaczego,
a mnie cisza omi­ja sze­rokim łukiem.

Cza­sem widzę jak zmierza
za horyzont
i łzą ścieli tapczan
wciąż obżar­ty pustką. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 września 2011, 17:26

Wchodzę w ciebie

Widzę jak cisza boli,
roz­bi­jając o lus­tro spojrzenie,
które odłam­ka­mi wy­ciągasz
z kąci­ka oka.

Znów nie muszę tłumaczyć
przek­rwionych oczu,
bo wzrok ra­ni najgłośniej,
kiedy mówisz... 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 20 września 2011, 17:28

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.