eyesOFsoul, aforyzmy

53 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Miarą hu­maniz­mu, która czy­ni nas tak in­ny­mi od zwierząt nie są ub­ra­nia, In­ternet, sa­teli­ty, ope­ra... A dob­ro­wol­na re­zyg­nacja z możli­wości roz­mnażania się. Żad­ne zwierzę nie jest do te­go zdolne.coope­ration with a priori 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 13:18

W tęczy jest wiele z deszczu. 

aforyzm dnia z 13 listopada 2014 roku
zebrał 32 fiszki • 14 czerwca 2012, 23:43

W pus­tych oczach jest przes­trzeń... nie do wypełnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2012, 19:40

Cienie ma­my skur­wiałe. Ciągle na uli­cach, blis­ko latarni... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 31 maja 2012, 16:47

Mu­si się nie być, by odejść. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2012, 17:49

Trze­ba wyjść z for­my, żeby na­dać so­bie no­wy kształt. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2012, 17:20

Za sobą jes­tem bardziej... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2012, 14:09

Be­zimien­ne słowa da się łat­wo doczy­tać w spojrzeniu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2012, 23:35

Między in­ny­mi... mnie nie ma. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 maja 2012, 23:34

Po­zos­ta­je w nas ta­ka pus­ty­nia, w której po ho­ryzont nic nie ma... A jest się prze­cież w każdej dro­binie piasku. 

aforyzm • 21 maja 2012, 23:46

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

13 października 2018, 08:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Z od­da­li podzi­wiam Twą [...]

12 października 2018, 14:30eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 października 2018, 14:28eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

12 października 2018, 08:22eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

25 września 2018, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

25 września 2018, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st ***

24 września 2018, 19:56eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***

2 września 2018, 20:28mistcat. sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na

28 sierpnia 2018, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st (***) kiedyś była in­na