eyesOFsoul, anegdoty

3 teksty (aneg­do­ty) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć.
Ale miotłę mi teściowa zabrała. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2017, 14:31

- Mam w so­bie wewnętrzny dy­got. Słyszysz jak drży?
- Spo­koj­nie, Kaśka, to tyl­ko serce. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2017, 00:04

Chodząc dzi­siaj po bez­drożach i ścieżkach małej We­nec­ji - nap­rawdę uwiel­biam to mias­to, ma w so­bie nieod­party urok. Kraków jest in­ny. Gęsty. Trochę chaotyczny. A tu... czuję, jak­bym była uczes­tni­kiem, a nie [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 03:11

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 czerwca 2018, 10:04.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

8 czerwca 2018, 09:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

21 maja 2018, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 19:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 14:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Miłość to pro­ces. Od [...]

20 maja 2018, 12:19eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 11:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

20 maja 2018, 08:57eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]

20 maja 2018, 08:28danioł sko­men­to­wał tek­st Ciężko być więźniem... sa­mego [...]

20 maja 2018, 07:43zofija sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak gra [...]