eyesOFsoul, myśli

997 tekstów (myśli) – auto­rem jest eyesOF­soul.

Nie świeć ocza­mi... bo gaśniesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 września 2017, 13:03

Tam gdzie wstyd, tam jeszcze tli się... krzta człowieka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 września 2017, 17:40

Sa­mego człowieka mi brak... Bo je­go na­gość jest wszędzie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 września 2017, 10:15

Kiedyś "na zaw­sze" trwało nieco dłużej... niż nasze sześć lat, osiem miesięcy i czte­ry dni. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 sierpnia 2017, 21:25

Dla niektórych i te w piek­le... za wy­sokie progi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 sierpnia 2017, 21:00

Przy­pad­ki chodzą po ludziach? Po mnie to się chy­ba czołgają... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 sierpnia 2017, 07:37

Są słowa, które z re­guły źle się ko­jarzą. Na przykład "porzu­cać" ko­jarzy się ze związkiem... A ja z chęcią chciałbym, żeby ktoś mną porzu­cał na ten przykład po łóżku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 sierpnia 2017, 22:57

On? On tyl­ko zmiażdżył moją duszę i roz­sy­pał po wszys­tkich zakątkach świata. I nie mam trud­ności z poz­biera­niem ich w kupę. Przy­naj­mniej w większości nie miałabym z tym trud­ności. Chodzi tyl­ko o to, że naj­ważniej­sza cząstka mnie zos­tała u niego. A to miej­sce, do które­go nig­dy więcej nie wrócę. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 sierpnia 2017, 20:42

Roz­bierz mnie z wszys­tkich wątpli­wości. Z każde­go "boję się", z każde­go "nie po­win­nam", z każde­go "jut­ro".Chcę być zu­pełnie na­ga. Zu­pełnie twoja. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2017, 20:28

Od­na­lazłam mar­twy pun­kt i póki co, twar­do w nim stoję.


* wyszpe­rane z blo­ga eyesOF­soul 16/11/2010 16:52:39 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2017, 23:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:32eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st neurotycznie

wczoraj, 22:31eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st no(k)turn

wczoraj, 22:28eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Co to jest szczęście? [...]

wczoraj, 11:14eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

wczoraj, 11:05eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

wczoraj, 06:36eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st nieboskłon

przedwczoraj, 19:46eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st bezdomna poez­ja wy­kar­miła wiele [...]

7 września 2017, 23:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st ty_toń

7 września 2017, 23:22eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Nie świeć ocza­mi...bo gaśniesz.