eyesOFsoul, strona 4

1573 teksty – auto­rem jest eyesOF­soul.

Cza­sem trze­ba się przewrócić, by przeżyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2017, 08:38

.tu(sz)

"Cza­sem się zas­ta­nawiam nad tym. Czy jest ktoś, ko­mu by mnie bra­kowało. Kto zauważyłby moją nieobecność."
K.

na­pisz. bo cza­sem nie wierzę,
by szu­kanie brze­gu miało sens.

a chciałabym w końcu trafić
na swoją przystań. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 stycznia 2017, 22:15

krótki wiersz o zegarach

która godzina?

zbyt wczes­na, żeby umrzeć.
i zbyt późna, żeby żyć. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 stycznia 2017, 21:55

o umieraniu, vol.2

kiedy próbu­jesz choćby
zaczer­pnąć powietrza

skóra pęka
od zmartwień
drżą usta

jak­by chciały jeszcze
coś wyszeptać
na pożegnanie

gaśniesz mi w oczachin­spi­red by truman 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 30 grudnia 2016, 23:13

Wszyscy mają skorupki*

i cho­ciaż chciałoby się je czasem
rozłupać

z sa­mego siebie
wychodzą drzazgi


tru­mano­wi, za "wsta­wione" miniaturki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 grudnia 2016, 23:22

Wca­le nie chodzi o pre­zen­ty. Ani też o naj­piękniej rozświet­lo­ny ogród na całej uli­cy. Wca­le nie chodzi o to, w ja­kiej su­kien­ce będziemy na Wi­gilii i czy zdążyłyśmy pójść do fryz­je­ra. Nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 grudnia 2016, 12:45

*** [Co masz na sobie?]

"Co masz na sobie?"

zmęczenie
oczy le­piące się do powiek
os­tatnie zda­nie rzu­cone
w tłumie ludzi

do do­mu wrócę wiosną
gdy stop­nieję z twoich nieobecności

ub­ra­na w rosę
spadnę pierwsza

może mnie złapiesz wtedy
może znajdziesz
a może nig­dy nie będzie nam dane

znów się ro­zeb­rać
z emocji

zos­tało mi tyl­ko "niewzruszenie"
gdy cię nie ma 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 22 grudnia 2016, 22:05

Mnie nie ma

cho­ciaż cza­sem chciałabym się wrócić
do siebie. za­pukać czy jeszcze można
do­kończyć zda­nia i na­wet po­zos­ta­wić
kropkę. na końcu le­piej jest po­wie­dzieć

a jed­nak się udało. gdy mnie nie ma.
zim­ne dłonie nie po­zos­ta­wiają nadziei.
w oczach zbyt pus­to, by móc jeszcze
przy­tulić się do ko­gokol­wiek.tru­mano­wi, za je­go trumanowatość 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2016, 21:16

W pew­nym mo­men­cie ulżyło mi. Ulżyło mi, bo z nim nie jes­tem. Nie muszę zno­sić je­go hu­morów. Niep­rze­myśla­nych ko­men­tarzy. Nie muszę się głowić: "co miał na myśli? Co chciał po­wie­dzieć?" Mogłam się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2016, 22:06

pozory/upadki

"Nie ma już miej­sc, w których jeszcze będziemy razem."
~ Mioush, Bawełna


kiedy na­wet ślad po obrączce zaczy­na parzyć
zas­ta­nawiam się kim są ko­biety
o których milczysz
kim ich mężowie i dzieci

i czy wiedzą że jes­teś
częścią ich szczęśli­wej rodziny 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 grudnia 2016, 20:57

eyesOFsoul

Strona: http://recenzencki.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Recenzencki Odtwórz Oficjalny e-mail: recenzencki@interia.pl W sprawie recenzji filmów i książek, miłego słowa odnośnie bloga lub mnie (też lubię komplementy, a co), uwag, sugestii, wszelkiego rodzaju zaczepień, współpracy lub antypracy, zawiązania umowy lub rozwiązania sznurowadła, spowiedzi, kawy, obiadu, późnej kolacji, spaceru o wschodzie słońca, wycieczki rowerowej, wyjazdu na Malediwy, opowiadania, wiersza, za lub przeciw mojej twórczości, kupna samochodu, hamaku, nowej pozycji książkowej, założenia biblioteki, pracy w Wydawnictwie, usypiania dzieci, psa, wujka, ciotki, pilnowania domu, wszelakich robót ręcznych i umysłowych, proszę o kontakt mailowy. Obiecuję, że wszystko wezmę pod uwagę i na każdy mail postaram się odpisać w ciągu najbliższych 24 godzin. Odtwórz Katarzyny w większym stopniu niż właścicielki innych imion (a na pewno w większym stopniu niż pozostałe numerologiczne szóstki) odczuwają przeciwieństwa tkwiące w ich duszy. Zanim dokonają ostatecznych wyborów w życiu, często myślą o rzeczach niemożliwych do pogodzenia. Cenią sobie wolność, ale też są przywiązane do wspomnień i pamiątek. Pragną być samodzielne, ale czują potrzebę pomocy ze strony kogoś o silniejszej osobowości. Pociąga je nowa moda i nowe style życia, a jednocześnie boją się postępować inaczej, niż uczyły mamy czy babcie. Po mniej lub bardziej niespokojnej i burzliwej młodości zaczynają przeważać wpisane w to imię wpływy harmonijnej szóstki i Katarzyna stopniowo staje się zwolenniczką porządku, jasnych reguł życiowej gry, a nawet zaczyna się skłaniać ku tradycji i pewnemu konserwatyzmowi. W przeciwieństwie jednak do innych szóstek, które łatwo się godzą na tradycyjną rolę kobiety, Katarzyny nie czują się do końca "udomowione", lubią demonstrować swoją niezależność i wolność poglądów. Zwykle imię to jest wskaźnikiem dużej inteligencji i żywego umysłu. Katarzynom z natury wiedza łatwo wchodzi do głów, choć mogą się bronić przed etykietą prymuski i intelektualistki. W ogóle natura Katarzyn jest kapryśna i często nieobliczalna. Najlepiej czują się u boku silnych mężczyzn, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Odtwórz Eos, z greckiego Ἠώς Ēṓs - jutrzenka, z łaciny Aurora - zorza; w mitologii greckiej bogini i uosobienie zorzy porannej, brzasku oraz świtu. Jedna z tytanid; utożsamiana z Hemerą i rzymską Aurorą. Była bóstwem związanym z kultem jutrzenki. Według wierzeń starożytnych Greków każdego świtu przemierzała niebo na lekkim rydwanie, zaprzężonym w parę białych lub różowych koni – Lamposa (Świecącego, Jasnego) i Faetona (Promiennego, Błyszczącego). Swą wędrówkę rozpoczynała wynurzając się z fal Okeanosa na Wschodzie i kończyła zanurzając się w falach Okeanosa na Zachodzie, po drugiej stronie widnokręgu. Otwierała wrota dnia przed wozem Heliosa. Rozpraszała mroki nocy... Zwiastowała światło dnia ludziom i bogom. Odtwórz Luxtorpeda - Autystyczny Odtwórz Coma - Sto tysięcy jednakowych miast http://www.youtube.com/watch?v=JfhsRIDh1RQ&feature=related Pearl Jam - BlackI'm surrounded by Idiots.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 lipca 2017, 21:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:05Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:02eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 21:01Paladin sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:50eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:45Irracja sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.  

18 lipca 2017, 20:43eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st (...) jes­tem błędem.