eyesOFsoul, ulubione teksty

2224 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

re­ligia jest roz­grzesza­niem zła, które win­no być zaakceptowane 

myśl • 19 września 2018, 18:42

jeżeli poz­wo­lisz so­bie w końcu po­kochać wątpli­wość, która spra­wia, iż ce­lem życia ja­wi się śmierć, poczu­jesz, że wszys­tko dzięki cze­mu chcesz o niej za­pom­nieć jest umieraniem 

myśl • 18 września 2018, 18:58

słowa to burza od­dechu który wi­nien być spokojny 

myśl • 13 września 2018, 20:19

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o prawdzie 

myśl • 13 września 2018, 19:53

lęk przed tym by się nie ob­nażyć, uka­zuje twą nagość 

myśl • 10 września 2018, 20:00

mil­czę byście czuli 

myśl • 10 września 2018, 19:57

myśle­nie jest ob­ja­wem lęku 

myśl • 10 września 2018, 19:26

nie ważne ile i co przeżyliśmy, a to na ile i dla cze­go już umarliśmy 

myśl • 10 września 2018, 18:50

tyle

jest więcej gwiazd niż te które pot­ra­fimy zliczyć
i słów więcej od tych co wypowiedzieć
światła przy którym gaśniemy mrużąc powieki
miłości
dla której drzwi już ma­my zamknięte 

wiersz • 7 września 2018, 20:01

życie to ak­ceptac­ja umierania 

myśl • 6 września 2018, 19:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł