eyesOFsoul, ulubione teksty

2175 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

fakt wol­nej wo­li nie sta­nowi o pra­wości decyzji 

myśl • wczoraj, 10:59

nie próbuj się zmienić, pozwól się so­bie odnaleźć 

myśl • przedwczoraj, 17:51

Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś do mo­jego ser­duszka mały płomień o imieniu miłość, który za­wiera w so­bie czułość, opiekuńczość i troskę, co w całości tworzy ciepło rodzin­ne­go ogniska 

myśl • 20 czerwca 2018, 21:25

okłamu­jemy się, że kieru­je na­mi miłość, lecz naj­częściej jest to jej brak 

myśl • 20 czerwca 2018, 15:48

gdy ważniej­sze dla ciebie sta­je się dob­ro in­nych niż two­je włas­ne, oby nie było ważne właśnie dla ciebie 

myśl • 16 czerwca 2018, 18:00

dopóki nie sta­niesz się jak oj­ciec, nie będziesz kimś in­nym niż on 

myśl • 16 czerwca 2018, 08:39

myśle­nie o bo­gu jest rzu­caniem światła w słońce 

myśl • 25 maja 2018, 05:51

praw­dzi­wie na­rodzo­ny własną śmierć ma już za sobą 

myśl • 24 maja 2018, 17:54

nie zdej­miesz je­zusa z krzyża, za­nim sam się dla niego krzyżem nie staniesz 

myśl • 19 maja 2018, 11:53

po­rażka niewątpli­wie uczy więcej niż sukces 

myśl • 18 maja 2018, 11:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł