eyesOFsoul, teksty znajomych

7764 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

bezdomni

związu­jemy skrzydła okiennic
gru­bym pow­ro­zem wspomnień
kneb­lu­jemy us­ta wzruszeniom
zos­ta­wiając ser­ce za drzwiami

pochy­lił się i zmurszał
nasz wy­marzo­ny dom

a jed­nak w zi­mowe noce
chłod­ne od blas­ku gwiazd
po omac­ku jak ślepcy
śladów dłoni
na poręczach szukamy 

wiersz • 12 września 2017, 07:17

Miłość jest samonośna... 

myśl • 8 września 2017, 09:27

Sa słowa jak wo­da, gaszą prag­nienie tym co ni­mi się kar­mią ... 

myśl • 7 września 2017, 10:03

Słowa są jak trud Sy­zyfa, chciałoby się rzec, coś tu przytoczę... 

myśl • 7 września 2017, 09:53

Staczając się ma­my ciągle pod górkę... 

myśl • 7 września 2017, 09:38

Medjugorie

a gdy­byś
mógł wszys­tko zostawić
pod jed­nym słonecznym promieniem
od­puścić
so­bie i innym
uklęknąć by wznieść się wyżej

czas tyl­ko nam się zdaje
i mógłby wca­le nie istnieć

więc bieg­nij ści­gając słońce
do Tej która ci wyj­dzie na przeciw
i zos­taw Jej cier­nie i róże
pod niebies­kim krzyżem 

wiersz • 7 września 2017, 07:36

Kształt nie is­tniałby
gdy­by nie forma. 

myśl • 4 września 2017, 10:48

lilie polne i ptaki niebieskie

po­wieki jeszcze tańczą z ciemnością
prze­cieram oczy zdumiona
ko­ron­ki mgieł się wie­szają na opuszkach słońca

dzień się chmurzy
lecz się nie lękaj
świat nap­rawdę jest w dob­rych rękach

jes­teś cen­niej­szy od źdźbła
i ważniej­szy od ptactwa
zam­knij oczy by się obudzić
w naj­czul­szych ra­mionach Ojca 

wiersz • 29 sierpnia 2017, 08:41

Przystań

jeszcze gwiaz­dy trzy­mają się nieba
ale świt już się skra­da po rosie
zer­wie je
w mgieł war­kocze powplata
otu­li pud­ro­wym szalem

nie py­taj mnie
jak głęboka
dzieli nas od siebie rzeka

noc jest prze­cież po to by tęsknić
o świ­cie trze­ba iść dalej 

wiersz • 27 sierpnia 2017, 08:19

latarnik

na moim brze­gu cisza
na twoim roz­my­te śla­dy
dy­wany mgieł między nami
rozścieliłio niebo

to­pi w morzu resztki nadziei
płacząc rzew­ny­mi gwiazdami

za­palam słów lampiony
w sta­rych mod­litw latarni

jeśli ufasz nau­czysz się czekać
nie py­tając dlaczego 

wiersz • 26 sierpnia 2017, 10:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka