eyesOFsoul, teksty znajomych

7796 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Chęci nie kierują się zasadami... 

myśl • 14 listopada 2017, 17:35

od rzeczy

je­sienią jest ja­koś inaczej
w kuchni jasno
zmrok się skra­da pod oknem

nad pa­rującym czajnikiem
od­pra­wiam pow­szed­nie czary

powłóczys­tym spojrzeniem
omiatam twój pro­fil nad motkiem

znów plotę
od rzeczy
trzy po trzy

i zat­war­działy samotnik
może być cza­sem do pary 

wiersz • 14 listopada 2017, 10:33

rękopis

cza­sami noc trwa zbyt długo
choć daw­no wyb­lakły gwiazdy
chy­ba że w moich oczach
wyczer­pał już los wscho­dy słońca

a może sta­ruszek wiatr
za­pom­niał ot­worzyć okiennic

więc kiedy znów zacznę wątpić
połóż mi pa­lec na ustach

nie chcę wie­dzieć co jest nam pisane
aż do os­tatniej strony

dopóki trwa w nas opowieść
nie wol­no mówić o końcach 

wiersz • 13 listopada 2017, 08:37

Brak bo­li bardziej... 

myśl • 11 listopada 2017, 13:13

Ub­ra­nia ład­nie wyglądają na chu­dych oso­bach, ale mnie to wisi... 

myśl • 10 listopada 2017, 13:21

iskra

bez względu na ko­lor nieba
pat­rzę w górę z tym sa­mym uśmiechem

a może nie całkiem przypadkiem
spa­damy tak da­leko od gwiazd

jak dzieci
pod gołym niebem
szu­kamy wśród nich odpowiedzi

a Bóg nas tak pięknie wymyślił
że cały sek­ret tkwi w nas 

wiersz • 10 listopada 2017, 11:19

O Kar­dy­nale! Nie mieści się w pale... 

myśl • 5 listopada 2017, 21:41

życie potrafi być przewrotne

spo­koj­nie parzyła kawę
przez starą firankę
ręce opadły jak je­sien­ne liście
z ga­zetą z nekrologami
wprost na de­ner­wu­jacą muchę

mówiła "nie skrzyw­dzę na­wet muchy"
nies­te­ty kłamała 

wiersz • 5 listopada 2017, 16:03

Niektórzy chcą być mną, ale to nic dziw­ne­go, gdyż ja też pragnę być sobą... 

myśl • 5 listopada 2017, 12:06

Wie­rza­cych i niewierzących łączy jed­no ,brak wiedzy... 

myśl • 2 listopada 2017, 10:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka