eyesOFsoul, teksty znajomych

7822 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Ze­gar przes­ta­je ty­kać gdy ser­ce bi­je za mocno... 

myśl • 15 stycznia 2018, 10:30

na marginesie

pod ok­na­mi fru­wają modraszki
od świ­tu coś wi­si w powietrzu
światło dnia ga­si lataranie
wiatr - os­tatnie zapałki

na biur­ku w złotym kurzu
do­gory­wa poezja

chciałam ci ty­le powiedzieć
ale nau­czyłam się już ważyć słowa

nie było nam wi­dać pisane

nie wszys­tko udźwigną kartki 

wiersz • 10 stycznia 2018, 13:21

O! A ten we lus­trze,to kto? 

aforyzm • 7 stycznia 2018, 16:46

pół na pół

spot­ka­nie to ta­ka opowieść
która zdarza się każde­mu choć raz
a ty­le w niej zna­jomych twarzy
i ta myśl
że to wszys­tko już było

kiedyś tra­fisz na swoją kroplę
przyl­gniesz do niej
jak ćma do ognia

sta­niesz w pro­gu jak zbi­ty pies
co w oczach ma już tyl­ko miłość 

wiersz • 7 stycznia 2018, 15:20

Zdro­wych i we­sołych Świąt po No­wym Roku! 

myśl • 6 stycznia 2018, 21:05

przytul(m)nie

ko­lej­ny świt
nie tyl­ko we mnie jeszcze słońce nie wzeszło
od­bi­jam się wzro­kiem od luster
roz­my­wa się w ok­nach świat

coś tam tli się
jak wie­czna lam­pka w ołtarzu
ale drżę o nią
z każdym podmuchem

gdy­byś tyl­ko mógł wejść tam na palcach
dom­knąć cichut­ko drzwi
byłoby ciep­lej i jaśniej
i ucichłby we mnie ten wiatr 

wiersz • 5 stycznia 2018, 09:05

niebo jest nam pisane

wiatr smut­no gwiżdże w kominie
w ser­cach ze­garów śpi śmierć
i śmieje się słod­ko przez sen
lecz my wiemy to sa­mo co ona

jes­teśmy pyłkiem w kosmosie
a jed­nak nie mu­simy się bać

gdziekol­wiek Bóg nas zawiesi
trze­ba tyl­ko nadzieją nam świecić
a po­tem spa­dać jak gwiazdy
pros­to w ziemi ot­warte ramiona 

wiersz • 4 stycznia 2018, 09:03

Niektórych cechu­je obojętność przeżuwającej kro­wy, in­ni mają grubą skórę słonia, prze­biegłość li­sa, zwin­ność pan­te­ry, mądrość so­wy, ser­ce lwa...ale wszys­cy od­czu­wają ból...i ra­dość...jes­teśmy częścia przy­ro­dy do­pa­so­wu­je­my się, aby przeżyć w tej "dżungli"... 

myśl • 25 grudnia 2017, 21:15

w mgnieniu oka

mi­jamy się nie tyl­ko wzrokiem
na ko­rytarzach dni naszych
aż zapłonie coś w nas z pier­wszą gwiazdą
przem­knie cieniem uśmie­chu przy stole

za­pali zmrok w oczach świeczki
ktoś włoży w rękę opłatek

po­pat­rzę wte­dy bezradnie
cze­go mogę ci życzyć
skoro [...] — czytaj całość

wiersz • 24 grudnia 2017, 07:21

w moim magicznym domu*

pa­rujące obłoki
znad czajnika
sza­lik mi­mocho­dem rzucony
na krzesła poręczy
niedom­knięte szuflady
list nie wyjęty ze skrzynki
up­chnięte na pa­rape­cie ręka­wiczki od pary

ta­ki nasz pow­szed­ni bałagan

a ty­le w nim się mieści
his­to­rii nieopisanych
wyz­nań niewyszeptanych
i cały sek­ret szczęścia

które jest tak codzienne
że aż nie do wiary 

wiersz • 19 grudnia 2017, 09:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka