eyesOFsoul, teksty ulubionych autorów, strona 49

483 teksty ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] smu­tek rodzi się zaw­sze z cza­su, który upływa, a nie zos­ta­wia owocu. 

cytat

Zmuś ich, aby wspólnie bu­dowa­li wieżę, a uczy­nisz ich braćmi. Ale jeśli chcesz, aby się zniena­widzi­li, rzuć im ziarno. 

cytat

Praw­dzi­wym przy­jacielem jest ten, z którym człowiek zwiąże się liną. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu